Laika ziņas

Laika ziņas Dobele

Šobrīd
Skaidrs
+13°C
Skaidrs
  • 3,6 m/s ZR3,6 m/s ZR
  • 1008 mm Hg
  • 58 % mitr.
  • 12 °C sajūta
Laika prognoze
Skaidrs
Svētdien
22.04
1..+14
Pārsvarā apmācies
Pirmdien
23.04
7..+17
Pārsvarā apmācies
Otrdien
24.04
6..+12
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Skaidrs Nakts Skaidrs 1011
mm Hg

3,6 m/s
R
70%
Skaidrs Rīts Skaidrs 1012
mm Hg

3,1 m/s
R-ZR
77%
Skaidrs Diena Skaidrs 13° 1013
mm Hg

6,4 m/s
ZR
44% 13°
Skaidrs Vakars Skaidrs 10° 1015
mm Hg

3,1 m/s
Z
56% 10°