Auces novada dome: Pašvaldību reforma neparedz kompensācijas mehānismus potenciālajām nomalēm

Rīga, 12.sept., LETA. Iecerētā administratīvi teritoriālā reforma nepiedāvā kompensācijas mehānismus potenciālajām nomalēm, kas izveidosies reformas rezultātā, tāpēc tā nav atbalstāma, lēmusi Auces novada dome.

Ārkārtas domes sēdē novada deputāti lēmuši, ka "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sasteigti izstrādātais, piedāvātais jaunā administratīvi teritoriālā dalījuma projekts nav atbalstāms".

Auces novada domes ieskatā, būtu atbalstāma brīvprātības principa ievērošana teritoriālās reformas īstenošanā, nosakot kritērijus, pēc kuriem pašvaldības apvienotos un izveidotu apvienotas administratīvās teritorijas vai saglabātu esošās administratīvās robežas, ja šāda esošo teritoriju saglabāšana atbilstu iedzīvotāju vēlmei un ekonomiskās izaugsmes progresa aprēķiniem. 

"Auces novada domes pienākums ir būt par Auces novada iedzīvotāju pārstāvi, paužot novada iedzīvotāju viedokli par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas gaitu un darīt visu iespējamo, lai nepieļautu sasteigtu, nepamatotu teritoriālās reformas modeļa virzību un saglabātu Auces novadu kā pastāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju," domes nostāju komentēja novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Gita Šēfere-Šteinberga.

Domes sēdē nolemts, ka VARAM piedāvātais jaunā administratīvi teritoriālā dalījuma projekts nav atbalstāms, jo reforma esot atrauta no reģionālās attīstības un citu nozaru reformu plāniem, neesot izpildīts Saeimas uzdevums konsultēties ar pašvaldībām, tāpat neesot ekonomiskā pamatojuma, kā resursu koncentrācija mazākā skaitā centru uzlabos kopējo ekonomisko un sociālo situāciju valstī. Dome arī uzskata, ka nav piedāvāti nekādi kompensācijas mehānismu potenciālajās nomalēs, kas izveidosies reformas rezultātā.

Auces novada dome atbalstīja Latvijas Pašvaldību savienības viedokli, ka ir jāturpina darbs pie administratīvi teritoriālās reformas, sākot ar apriņķa mēroga funkcionālo reformu, tai skaitā atsevišķu valsts funkciju un finanšu deleģēšanu apriņķiem, kā arī vietējo pašvaldību sadarbību apriņķa mērogā. Lai paveiktu šo darbu, jānoskaidro, kuras funkcijas pietiekami nenodrošina esošā struktūra, izvērtēt, vai šo funkciju veikšanai sadarbība nav ieteicamāka par apvienošanu. Tāpat jāizstrādā vēlamie vietējo pašvaldību kritēriji, ievērojot apriņķiem nododamās funkcijas, kā arī jāatbalsta pašvaldību brīvprātīga apvienošanos, ja tā sekmē sociāli ekonomisko jautājumu risināšanu, organizējot pilnvērtīgas konsultācijas ar iedzīvotājiem. 

Vienlaikus novada dome lēmusi aicināt Saeimu, Valsts prezidentu, Ministru kabinetu nepieļaut VARAM izstrādātā teritoriālās reformas modeļa virzību un saglabāt Auces novadu kā pastāvīgu administratīvo teritoriju.

Jau vēstīts, ka aptuveni 700 jeb devītā daļa no Auces novada iedzīvotājiem, kas piedalījušies aptaujā par administratīvi teritoriālo reformu, neatbalsta pašvaldības pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem gada sākumā novadā bijuši 6153 iedzīvotāji. Savukārt aicinājumam izteikt savu viedokli par iecerēto administratīvi teritoriālo reformu atsaukušies 712 iedzīvotāji, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Auces novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuri aptaujas pirmajā dienā bija sasnieguši 15 gadu vecumu.

Šēfere-Šteinberga aģentūru LETA informēja, ka Auces novadam kā patstāvīgai Latvijas Republikas administratīvajai teritorijai aptaujā atbalstu izteikuši 697 novada iedzīvotāji, bet pretējo atbildi atzīmējuši 13 iedzīvotāji. Divas aptaujas zīmes atzītas par nederīgām.

Rīkojot iedzīvotāju aptauju, pašvaldībā pauda, ka teritoriālās reformas kontekstā visbūtiskāk ir izvērtēt vietējo iedzīvotāju intereses, bet, nosakot novada pievienošanu novadam, kurā nav līdzīgi izaugsmes rādītāji un ir citas galvenās prioritātes un vajadzības, varētu tikt kavēta Auces novada turpmākā izaugsme. Vietvara norūpējusies, ka apvienotās pašvaldības novada centrs attīstīs savu pakalpojumu grozu un noteikta finansējuma summa varētu tikt novirzīta citas teritorijas infrastruktūras uzturēšanai, neveicinot tagadējā Auces novada pašvaldības teritorijas attīstību un pakalpojumu kvalitātes pieaugumu.

Aptaujā uzdots jautājums: "Vai jūs esat par Auces novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju?".

VARAM izstrādātā karte paredz, ka Auces novads tiks apvienots ar Dobeles un Tērvetes novadu, par novada centru nosakot Dobeli.