Dobelē sāk Dabaszinātņu centra būvniecību

Rīga, 12.okt., LETA. Turpinot apjomīgu izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projektu, Dobeles novadā sākti Dabaszinātņu centra būvniecības darbi, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Šonedēļ aunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula. Izglītības iestāžu modernizācija Dobeles novadā norisinās, lai pielāgotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam.

Dabaszinātņu mācību centrā skolēni varēs padziļināt zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, un tajā būs mūsdienu prasībām atbilstoša, moderna un ergonomiska mācību vide ar 12 mācību klasēm, laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām. Mācību klases tiks papildinātas ar moderniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem.

Jaunais Dabaszinātņu mācību centrs būs pieejams ne tikai Dobeles Valsts ģimnāzijas, bet arī Dobeles 1.vidusskolas skolēniem. Jaunbūvē tiks izveidots arī reģionālais metodiskais centrs Dobeles Valsts ģimnāzijas vajadzībām.

Tāpat līdz gada beigām paredzēts nodot ekspluatācijā Dobeles dienesta viesnīcu, kuru izmantos novada izglītības iestāžu audzēkņi.

Būtiski ieguldījumi plānoti arī esošo Dobeles Valsts ģimnāzijas telpu atjaunošanā un Dobeles sākumskolas pārbūvē, modernizējot esošās, kā arī izbūvējot papildu mācību klases. Paredzēta arī Dobeles sākumskolas sporta zāles būvniecība.

Visus skolu infrastruktūras objektus Dobeles novadā plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām.

Kopējās projekta izmaksas ir 9,5 miljoni eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 3,5 miljonu eiro apmērā, valsts budžeta dotācija 735 000 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 5,2 miljoni eiro.

IZM struktūrfondu projektu ietvaros laika posmā no 2014.gada līdz 2023.gadam izglītības iestāžu infrastruktūrā plānots ieguldīt vairāk nekā 280 miljonus eiro, no tiem 142,9 miljoni eiro būs ERAF finansējums, bet valsts un pašvaldību līdzfinansējums plānots ne mazāk kā 138 miljonus eiro apmērā. Infrastruktūras uzlabojumi paredzēti vairāk nekā 100 vispārējās izglītības iestādēs 38 pašvaldībās.

Finansējums tiek piešķirts modernas, ergonomiskas un higiēnas prasībām atbilstošas mācību vides izveidei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, kā arī vismaz divu vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai, dienestu viesnīcu modernizēšanai un valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.