Dobeles novadā par 10,5% pieaugs maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

Rīga, 29.nov., LETA. Dobeles novadā no 2019.gada 1.janvāra samaksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieaugs par 10,5% un būs 2,73 eiro par kubikmetru, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publicētā informācija.

Regulatora padome šodien apstiprināja jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA "Dobeles ūdens", kas pakalpojumus nodrošina Dobeles novadā.

Pašreiz "Dobeles ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēro SPRK 2014.gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,97 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,50 eiro par kubikmetru bez PVN. No 1.janvāra tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,08 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru - 1,65 eiro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts PVN.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 23% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 39% - personāla izmaksas, 3% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 28% - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, 6% - nodokļu maksājumi un 1% - kredīta procentu maksājumi. Rentabilitāti komersants iekļāvis 7% apmērā.

Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām izmaksām 20% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 41% - personāla izmaksas, 3% - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 35% -pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 1% - kredīta procentu maksājumi. Rentabilitāti komersants iekļāvis 4% apmērā.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par "Dobeles ūdens" iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, SPRK 14.septembrī Dobelē organizēja uzklausīšanas sanāksmi.

Kopš spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanas "Dobeles ūdens" ir realizējis četrus Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētus ūdenssaimniecības attīstības projektus. Projektu laikā ir gan pārbūvēti, gan no jauna ierīkoti ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī pārbūvētas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. "Dobeles ūdens" 2016.gadā sāka un drīzumā pabeigs īstenot ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu, paplašinot kanalizācijas inženiertīklus Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā. Vienlaikus ar iepriekš minēto projektu komersants ar Dobeles novada pašvaldības atbalstu veic ūdensapgādes inženiertīklu paplašināšanu Dobeles aglomerācijā.

Papildus ūdenssaimniecības attīstības projektiem "Dobeles ūdens" pastāvīgi veic ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanu arī par saviem līdzekļiem, lai Dobeles novada iedzīvotājiem nodrošinātu arvien kvalitatīvākus pakalpojumus. "Dobeles ūdens" ir ieviesis vairākus optimizācijas pasākumus, tostarp samazinot elektroenerģijas izdevumus. Komersants samazinājis pieslēguma jaudas vairākiem ūdenssaimniecības objektiem, tā rezultātā nodrošinot būtisku izmaksu ietaupījumu gadā. Turklāt "Dobeles ūdens" turpina ieviest daļu no sniegtajiem energoaudita ieteikumiem energoefektivitātes uzlabošanai.

"Dobeles ūdens" reģistrēta 1991.gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Dobeles novada pašvaldība.