Dobeles novada pašvaldība iegulda līdzekļus nozīmīgu objektu izbūvē un sakārtošanā

Foto: Dobele.lv
Foto: Dobele.lv

2015.gadā pašvaldība, piesaistot arī uzņēmēju līdzekļus, ir gan pabeigusi, gan turpina strādāt pie dažādiem objektiem Dobeles novadā, pilsētas informācijas portālam Dobele24.lv pavēstīja Dobeles novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Dainis Sirsonis.

Dobeles pilsētā ir veikta Dobeles Kultūras nama fasādes atjaunošanas pirmā kārta. Darbus izpildīja SIA "Uzars celtniecība", līguma summa 84757,60 EUR. Ja pietiks finanšu līdzekļu, tad iesāktos darbus turpināsim arī nākamajā gadā, sakārtojot fasādi Amatu mājas pusē.

Augusta mēnesī tika pabeigti Bērzes ielas Dobelē seguma atjaunošanas darbi, kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana. Darbus veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", līguma summa 50632,27EUR.

Arī Penkulē trijos ceļu posmos ir izbūvēti jauni ūdensvada un kanalizācijas tīkli un atjaunots asfalta segums. Inženiertīklu izbūvi, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, veica SIA ,,Dobeles ūdens", bet pašvaldība par saviem līdzekļiem atjaunoja ceļu segumu. Darbu veicējs SIA "Būvenergo A", līguma summa 98012,88 EUR.

Septembrī tika pabeigti Noliktavas ielas Dobelē 1.kārtas izbūves darbi: tika ierīkota jauna lietus ūdens kanalizācija, ielai un gājēju ietvei uzlikts bruģa segums, kā arī atbilstošas ceļa zīmes. Darbus veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", līguma summa 54887,10 EUR. Šajā ielas posmā SIA "Dobeles ūdens" veica arī savu ūdensvada un kanalizācijas tīklu sakārtošanu.

Pašreiz tiek kārtota būvdarbu izpildes dokumentācija un pieņemta ekspluatācijā ceļa "Druvas - Saulstari C-36" pārbūve. Darbus veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", līguma summa 144033,20 EUR. Šajā objektā 60% no visām būvdarbu izmaksām sedz SIA "Latvi Dan Agro", 40% - Dobeles novada pašvaldība.

Vēl turpinās darbi pie jumta seguma nomaiņas Bikstu kultūras namam. Darbus veic SIA "Kokneši Plus", līguma summa 53939,82 EUR. Pēc darbu pabeigšanas kultūras nams būs ieguvis jaunu bezazbesta šīfera jumta segumu brūnā krāsā.

Tāpat tiek siltināts jumts pirmsskolas izglītības iestādei "Auriņš". Darbus veic IK "Brauers", līguma summa 32083,73 EUR. Paveicot šos darbus tiks samazināti izdevumi par apkuri ziemas mēnešos.

Vēl darbi turpinās pie Bikstu sporta zāles divslīpņu jumta ierīkošanas un fasādes siltināšanas. Darbus veic SIA "Būvfirma Vītols", līguma summa 66586,82 EUR. Pēc darbu pabeigšanas sporta zāle iegūs jaunu skārda jumtu un nosiltinātu fasādi. Bērniem vairs nebūs jāsalst, kā arī tiks ietaupīti līdzekļi apkurei.

Turpinās arī darbi pie tā saucamā Krasta ielas gājēju tiltiņa atjaunošanas. Darbus veic SIA "Būvfirma LBK", līguma summa 46283,40 EUR. Gājēju tiltiņam tiek pastiprināti un no jauna izbūvēti balsti, jauna metāla nesošā konstrukcija un margas. Tilta atklāšanu plānojam 17.novembrī. Pieeju tiltiņam pilnībā sakārtosim nākamajā gadā.

Tikko ir noslēdzies iepirkums objektam "Inženiertīklu un būvju izbūve Spodrības ielā, Dobelē", un pašreiz tiek izvērtēti piedāvājumi. Šī projekta ietvaros tiks pārbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī izbūvētas jaunas lietus ūdens attīrīšanas iekārtas Spodrības ielā, Dobelē.