Dobeles novada pašvaldības ieplānotie izdevumi par 36% pārsniedz ieņēmumus

Jelgava, 1.febr., LETA. Dobeles novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumi ieplānoti 44 381 302 eiro apmērā, kas ir par 36% vairāk par ieņēmumiem, liecina novada domes apstiprinātie saistošie noteikumi.

Ieņēmumu kopējais apjoms 2018.gadā prognozēts 28 199 359 eiro apmērā.

Savukārt izdevumi šogad plānoti 44 381 302 eiro apjomā. Izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem - 16 181 943 eiro - paredzēts segt, ņemot 13 795 324 eiro aizņēmumu Valsts kasē, kā arī izmantojot naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā. Plānotais saistību apmērs 2018.gadam ir 6% no pašvaldības pašu ieņēmumiem, taču saistībā ar jaunu kredītsaistību uzņemšanos projektu īstenošanai plānots, ka to apjoms palielināsies.

Pamatbudžeta ieņēmumos lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, kas kopā ir 13 777 393 eiro jeb 50% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Nodokļa plāna prognoze 2018.gadam, salīdzinājumā ar 2017.gada izpildi, ir palielinājusies par 1 217 866 eiro.

Lielākais izdevumu apjoms ikgadējā pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu uzturēšanai un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai. Izglītības nozarei 2018.gadā plānotais izdevumu apjoms ir 16 774 504 eiro, kas ir teju 37% no visiem.

Šogad izglītības jomā plānots izlietot 5 033 409 eiro Eiropas savienības (ES) finansēto projektu realizācijai. Projektos plānots turpināt dienesta viesnīcas būvniecību triju Dobeles izglītības iestāžu vajadzībām, sākt Dobeles Valsts ģimnāzijas piebūves būvniecību, kā arī Dobeles sākumskolas pārbūves darbus, turpināt preventīvo darbu ar jauniešiem, kuri neapmeklē izglītības iestādes un nestrādā, kā arī, sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, veikt pieaugušo apmācību, lai veicinātu iesaisti darba tirgū.

Tāpat šogad ar ES līdzekļu piesaisti plānota lauku ceļu un pilsētas ielu rekonstrukcija.