Dobeles novadā teju trīskārtīgi palielina pabalstu aizgādņiem

Rīga, 12.febr., LETA. Turpmāk pabalsts aizgādņiem Dobeles novadā būs 40 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā, lēmusi novada dome.

Saistošie noteikumi "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem" nosaka, ka tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim, kura aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir Dobeles novadā, vai kuram līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Dobeles novads. Pabalsts netiek piešķirts aizgādnim, kas ir aizgādnībā esošas personas laulātais, vecāks, bērns, brālis vai māsa.

Plānojot 2019.gada budžetu, pašvaldība atradusi iespēju palielināt pabalstu no 15 līdz 40 eiro mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts, neizvērtējot aizgādņa ienākumus un materiālos resursus.

Lai segtu izmaksas, kas saistītas ar pabalsta palielināšanu, pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami 1200 eiro.