Pārtikas drošība – svarīgs aspekts ikvienā ēdināšanas nozarē

Foto: Bigstockphoto.com
Foto: Bigstockphoto.com

Pārtikas drošība ir viena no būtiskākajām lietām, kas jāievēro, lai saglabātu labu veselību un ikdienā lietotu kvalitatīvu pārtiku. Ja plānojat uzsākt darbu ar pārtiku saistītā darba vietā, piemēram, restorānā, Jums būs jānokārto apmācības par pārtikas drošību. 

Uzņēmums Webapmaciba.lv piedāvā noderīgus kursus tiem, kuri ikdienā strādā ar pārtiku. Pārtikas drošības kursu ietvaros apgūsit teorētiskās zināšanas par šādām tēmām:
- pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti;
- pārtikas uzraudzība un kontrole Latvijā;
- pārtikas drošība un tās aizsargātība;
- pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs, un ar pārtiku izplatīto slimību profilakse;
- pārtikas piesārņojums;
- personāla un pārtikas higiēna;
- laba higiēnas un ražošanas prakse un ar to saistīti pasākumi;
- pārtikas drošības un paškontroles sistēmas principi.

Apgūstiet noderīgo informāciju internetā par pārtikas drošību gan latviešu, gan krievu valodā. Webapmaciba.lv piedāvā ērtu mācību apguvi:
- reģistrācija internetā – katram studentam individuāli tiek piešķirta parole un lietotājvārds, kas garantē ērtu piekļuvi mācību materiāliem jebkurā laikā;
- ikvienam mācību procesā ir iespējams lasīt un apgūt teorētiskos materiālus, veikt starptestus un nokārtot eksāmenu;
- mācieties plānveidīgi un sev ērtā laikā, bet, lai turpinātu apmācības sistēmā, ir jāielogojas katru reizi no jauna;
- mācības tiks turpinātas no tās vietas, kur pēdējo reizi apguvāt mācību vielu; 
- higiēnas apmācību iziešanai klientam ir dotas apmēram 3 stundas laika (atkarībā no iepriekšējām zināšanām, brīvā laika u.c.);
- situācijās, kad eksāmenā pareizo atbilžu skaits no 100 % ir vairāk par 20 %, eksāmenu uzskata par nokārtotu;
- ja eksāmens ir nokārtots sekmīgi, Jūs saņemsit apliecību;
- mācību vietne piedāvā apliecību gan saglabāt, gan nosūtīt to uz e-pastu, kā arī izdrukāt;
- ja eksāmens nav nokārtots, apliecība netiek izsniegta. Šādos gadījumos klientam jākārto jauna pārtikas higiēnas apmācība par atsevišķu samaksu. 

Ja pārtikas drošības apmācības nav bijušas noderīgas:
- 10 dienu laikā pēc apmācību pasūtīšanas sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@webapmaciba.lv;
- lūgums vēstulē norādīt firmas nosaukumu, apmācību pasūtīšanas datumu, apmācāmā vārdu un uzvārdu, kā arī apmācību vides lietotāja vārdu (user...);
- e-pastā ir jāpaskaidro arī tas, kāpēc Jūsu uzņēmuma darbiniekiem nav bijis piemērots online kurss "Pārtikas drošība un higiēna";
- ja skaidrojums būs saprotams, webapmaciba.lv pilnā apmērā (30 dienu laikā) apmaksās apmācību samaksu. 

Ēdināšanas nozarē pārtikas drošība ir pati svarīgākā. Uzsāciet šīs apmācības jau tagad – webapmaciba.lv mājaslapā.