Pirmskolas pedagogu algu nodrošināšanai Tērvetes novadā papildus atvēl 10 163 eiro

Pilseta24.lv
Pilseta24.lv

Tērvetes novada domes deputāti pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojuma nodrošināšanai šogad papildus atvēlējuši 10 163 eiro, liecina domes lēmums.

Septembra domes sēdē bērnudārzu pedagogu zemākā mēneša darba algas likme noteikta 620 eiro apmērā.

Tāpat Tērvetes novada dome ir izskatījusi izglītības darba koordinatores Initas Rozes iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem pedagoģiskā procesa nodrošināšanai novada izglītības iestādēs.

Tāpēc pedagogu atalgojumam atvēlēti papildu līdzekļi. Augstkalnes vidusskolas struktūrvienībai "Zvaniņi", kurā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītība, no septembra līdz decembrim nepieciešami 8863 eiro, savukārt Annas Brigaderes pamatskolas "Sprīdītim" - 1300 eiro.