Tūrisma informācija

 • Selekcionāra Pētera Upīša muzejs un dārzs

  Selekcionāra Pētera Upīša muzejs un dārzs

  Latvijas Valsts Augļkopības institūta 45 ha plašajā dārzā aug vairāk nekā 5 000 augļaugu kultūru šķirņu un hibrīdu.

 • Zemgaļu pilskalns un Livonijas ordeņa pilsdrupas

  Zemgaļu pilskalns un Livonijas ordeņa pilsdrupas

  Zemgaļu pilskalnā sākotnēji atradusies Dobeles senāko iedzīvotāju apmetne, bet pēc Zemgales dalīšanas tas nonāca Livonijas ordeņa rokās. No 1335. līdz 1347. gadam Livonijas ordenis zemgaļu koka pils vietā uzcēla mūra pili, no kuras līdz šodienai ir saglabājušās tikai vareno mūru daļas.

 • Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs

  Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs

  Dobeles pilsētas vēsturiskais centrs (Tirgus laukums) veidojies reizē ar luterāņu baznīcas celtniecību 1495. gadā. Pēc vērienīgas rekonstrukcijas 2010. gadā laukums ir atguvis savu sākotnējo izskatu. 

 • Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca

  Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca

  Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1495. gadā pēc Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga pavēles. Baznīca laika gaitā ir vairākkārt pārbūvēta, un tagadējo izskatu torņa smaile ieguva 1907. gadā. 

 • Dobeles novadpētniecības muzejs

  Dobeles novadpētniecības muzejs

  Dobeles novadpētniecības muzejs izveidots 1985. gadā. Muzeja darbības pamatā ir Dobeles pilsētas un novada vēstures izpēte, popularizēšana un vēsturisko liecību saglabāšana, kā arī novadnieku apzināšana. 

 • Dobeles Amatu māja

  Dobeles Amatu māja

  Amatu mājā ir radīti labvēlīgi apstākļi seno un mūsdienu amatu apgūšanai- te iespējams demonstrēt, iemācīties un nodot tālāk visdažādākās prasmes un zināšanas.

 • Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

  Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas"

  Muzejs Latvijas valsts dibinātāja, prezidenta K. Ulmaņa atjaunotajās dzimtajās mājās "Pikšas" ir veidots kā 20. gs. 30. gadu Zemgales lauku sēta.

 • Pokaiņu mežs

  Pokaiņu mežs

  Pokaiņus pamatoti dēvē par Latvijas X failiem. Akmeņu upes, krāvumi, vaļņi un īpatnējie savrupakmeņi radījuši fantastiskus minējumus un pretrunīgus pieņēmumus.